+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
24.5.-26.5.2023 – KOŽAZ
Nezaradené

V dňoch 24. až 26. mája sa pre 3. ročník gymnázia a septimu konal KOŽAZ (kurz ochrany života a zdravia). Študenti si počas troch dní upevnili a overili svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblastiach pohybu a pobytu v prírode, zdravotníckej príprave, ako i v oblasti civilnej ochrany a riešenia mimoriadnych udalostí.