+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
23.11.2023 – Exkurzia v Rodošte
Nezaradené

Maturanti z dejepisu sa 23.11.2023 počas seminára národné dejiny zúčastnili na exkurzii v Rodošte, v pamätnom dome Františka II. Rákociho. Expozícia priblížila našim študentom osobnosť kniežaťa Františka II. Rákociho, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach. Žiaci využijú získané vedomosti pri príprave na maturitné skúšky z dejepisu.