+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

ZMENA PRIEBEHU MATURITNEJ SKÚŠKY: Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia a podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete aj na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf