+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

knižné odmeny, diplomy, pochvaly od triednych učiteľov a pochvaly od riaditeľa školy / 30. jún 2021

koncoročné Služby Božie v kostole ECAV na Mlynskej ulici / 30. jún 2021

Školské výlety / 28. jún 2021

Exkurzia v Botanickej záhrade / 28. jún 2021

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv / 25. jún 2021

Online krajské kolo XXIX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR / 25. jún 2021

Ocenenie SOČ / 23. jún 2021

Beseda s naším bývalým žiakom Samuelom Vladimírom Sedlákom / 23. jún 021

Naše žiačky úspešne reprezentovali našu školu aj v celoslovenských súťažiach v anglickom jazyku / 23. jún 2021

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína / 22. jún 2021

Celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku / 8. jún 2021

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 2021 / 3.jún.2021

Pytagoriáda, postup na okresné kolo / 25. máj 2021

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku / 21. máj 2021

Online diskusia s europoslankyňou na témy rezonujúce v Európskom parlamente / 17. máj 2021

Posledný deň školskej dochádzky našich milých maturantov / 14. máj 2021

Aktivita pre žiakov počas 2. kola prijímacích skúšok / 13. máj 2021

Deň Európy 2021 / 6. máj 2021

Prehliadka historického centra Košíc / 5. – 6. máj 2021

Prijímacie skúšky / 5. – 6. máj 2021

Naši žiaci výborne reprezentovali školu na Krajskom a Celoslovenskom kole Biologickej olympiády v kategórii A / 4. máj 2021

Prezenčné laboratórne cvičenia z fyziky a chémie / 12. – 16. apríl 2021

Online informatívny Deň otvorených / 23. marec 2021

Zapojenie žiakov do projektu „záložka do knihy spája školy“/ 23. október 2020

Naše opätovné zapojenie do 4.ročníka súťaže Cena René, ktorou podporujeme a propagujeme čítanie súčasnej slovenskej prózy u našich žiakov / 26. september 2020

Turistický kurz pre Sextu a II.A 1.skupinu – Vysoké Tatry/ 10. – 11.9. september 2020

Turistický kurz pre II.B a II.A 2.skupinu – Vysoké Tatry/ 8.9. – 9.9. september 2020

Účelové cvičenie pre žiakov prímy – sexty osemročného gymnázia a I. – II.ročníka päťročného gymnázia / 4. september 2020

Naša škola dnes otvorila svoje brány pre žiakov v novom školskom roku 2020/2021/ 2. september 2020

Denný detský tábor ECAV/ 23. august 2020

Úvodný kemp pre prímanov vo Veľkom Slavkove/ 23.8. – 26.8. august 2020

Úvodný kemp pre prvákov päťročného štúdia – Krompachy/ 10. – 14. august 2020