+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
2.3.2022 – Humanitárna pomoc
Nezaradené

V súvislosti so situáciou vojnového stavu na Ukrajine sa v stredu 2. 3. 2022 uskutočnila humanitárna zbierka, ktorou sme sa rozhodli pomôcť tisícim utečencom z tejto krajiny. Rodičia, žiaci i zamestnanci školy sa spojili a doniesli deky, spacie vaky, prikrývky, oblečenie či hygienické potreby, ako aj trvanlivé potraviny. V priebehu dňa pripravili žiaci spolu s učiteľmi balíčky prvej pomoci pre našich priateľov v núdzi. Výsledok našej pomoci už odišiel na hranice s Ukrajinou.

Ďakujeme každému, kto sa zapojil, žiakom, ich rodičom i zamestnancom. Ďakujeme, že ste pomohli tým, ktorí to teraz potrebujú viac ako my.

„Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘“
(Evanjelium p. Matúša 25:40)

Zbierka sa vykonala v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu ECAV v Prešove a v súčinnosti s krízovým štábom Ministerstva vnútra SR.