+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Na vyučovacích hodinách Konverzácie z nemeckého jazyka s Mgr. L. Dzugasovou žiaci vytvárali krátke jedenásť slovné básničky, ktoré sa nazývajú Elfchen. Spoločným menovateľom básničiek bola maturitná téma oblečenie a móda a moja obľúbená farba. Každá báseň Elfchen má presne určenú štruktúru, ktorá musí byť dodržaná – do piatich riadkov sa slová vkladajú podľa určitých pravidiel, každý riadok má dané obsahovú kritérium, ktoré musí byť zachované (farba, rozvoj myšlienky, opis myšlienky, činnosť, zhrnutie). Aj keď sú Elfchen krátke, nie je jednoduché vytvoriť ich.

Básničky: