+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E, F /ročníky kvarta až príma/.

Umiestnenie našich súťažiacich:

Kategória C /Kvarta/:

3. miesto – N. Gimerová, úspešný riešiteľ

Kategória D /Tercia/:

1. miesto – P. Šamko, postup do krajského kola

3. miesto – D. Lejková, úspešný riešiteľ

Kategória E /Sekunda/:

2. miesto – Ľ. Pavela, postup do krajského kola

3. miesto – S. Huba, úspešný riešiteľ

Kategória F /Príma/:

1. miesto L. Sušková, okresné kolo je pre túto kategóriu končiacim kolom

5. miesto A. Polanová, úspešný riešiteľ

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.