+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
19.10.2022 – Turistický kurz
Nezaradené

V dňoch 17. a 19. októbra sa študenti 2. ročníka, kvinty a sexty zúčastnili turistického kurzu vo Vysokých Tatrách a v okolí Košíc. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že sa na základe tejto pozitívnej skúsenosti na tieto miesta ešte s určitosťou veľmi radi v budúcnosti vrátia. Nesmieme však dozaista opomenúť ani skutočnosť, že nemalú úlohu na tejto pozitívnej emócii má aj slnečné počasie, ktoré je jednou z podmienok úspešnosti takýchto akcií.

Počas druhého dňa turistického kurzu sa študenti, okrem pozorovania krásnych výhľadov na Košice, dozvedeli veľa zo života na území Košíc v období stredoveku, a to od erudovaného pracovníka infocentra pod vyhliadkovou vežou.