+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 16.3.2021 sa naši žiaci vyšších ročníkov mali možnosť zúčastniť online besedy s MSc. Hon. Michaelou Brchelovou, ktorá študovala v Holandsku letecké a vesmírne inžinierstvo a pôsobí na Oddelení fyziky plazmy na univerzite KU Leuven v Belgicku. Téma Čierne diery a životy hviezd našich žiakov veľmi zaujala. Dozvedeli sa informácie o jednotlivých etapách vývoja hviezd a množstvom podnetných otázok sa aktívne zapájali do diskusie. Ďakujeme Mgr. E. Lejkovej za organizáciu besedy 🙂