+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
13.-18.2.2024 – Medzinárodná súťaž FYZIKLÁNÍ
Nezaradené

V dňoch od 13. – 18.2.2024 sa zúčastnil výber študentov zo 4. a 5. ročníka a oktávy, v sprievode p. uč. Lejkovej, na medzinárodnej súťaži FYZIKLÁNÍ, ktorá bola spojená s prednáškami a návštevami rôznych laboratórií na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Študenti tak mali možnosť vypočuť si rôzne prednášky z oblasti pozorovania a simulácie v nano ríši, z biofyziky v oblasti kvantového sveta a mnoho iných. Mali možnosť zúčastniť sa na rôznych exkurziách v laboratóriách z oblasti biomolekúl, štruktúry materiálov, magnetov, objavovania nových vlastností materiálov či rôznych využití elektrónového mikroskopu atď. Rovnako absolvovali maratón astrofyziky, počas ktorého im bola vysvetlená všeobecná teória relativity, vývoj hviezd, čierne diery a gravitačné vlny, ale aj experimentálna kozmológia.

Každý deň bol nabitý novými informáciami, zážitkami, skúsenosťami, ktoré by bežne  nemali možnosť zažiť, ale aj stretnutiami s mladými ľuďmi z celého sveta, ktorí majú podobné záujmy, ako napr. riešenie rôznych fyzikálnych príkladov. Samotná súťaž, ktorá sa uskutočnila v PVA EXPO Praha, ukázala, že napriek tomu, že študujú na bilingválnom gymnáziu, dosiahli super výsledok v porovnaní so školami zameranými prírodovedne, teda s vyšším počtom hodín prírodovedných predmetov.

Ďakujeme.