+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského je zapojené do CR už od prvého ročníka a sme veľmi radi, že sa do projektu stále húževnato zapájajú. Dnes sme im sprostredkovali online besedu s Petrom Balkom (Peter Balko fanpage).O sprostredkovanie aj vstupy do diskusie sa postarala pedagogička Andrea Gumanová, moderovala Soňa Uriková.Článok a viac fotiek nájdete na webe LIC: https://www.litcentrum.sk/…/debutova-cr-beseda-petra-balka