+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
10.9.2022 – Začiatok študentskej firmy
Nezaradené

V dňoch 7. – 10. 9. 2022 pod záštitou vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. , Mgr. Lakatošová a Mgr. Šrenkelová absolvovali tréning k simulovanej študentskej firme. Nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti v priebehu nasledujúceho školského roka radi sprostredkujú svojim študentom, ktorí sa zapojili do programu Aplikovanej ekonómie.