+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
10.1.2022 – Nádej v čase pandémie
Nezaradené

Aj tak by sa dala nazvať stužková slávnosť tohtoročných piatakov a ôsmakov. Táto téma spájala tiež všetky prejavy, ktoré počas jej oficiálnej časti zazneli.

Sme veľmi vďační, že aj napriek nepriaznivej situácii 10. 1. 2022 (pondelok) zavítal medzi nás tajomník biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. pán Marek Cingeľ a vyzdvihol dôležitosť nádeje v ľudskom živote. Hlboký význam mali tiež slová pána riaditeľa Martina Ilavského, ktoré adresoval aj svojej bývalej triede. Študenti sa nám všetkým prihovorili prostredníctvom svojho reprezentanta Andreja Bečku žiaka 5.A, čím preukázali svoju zrelosť a pripravenosť vtúpiť do sveta dospelých. Oficiálna časť programu sa skončila záverečnou modlitbou duchovného správcu školy pána Stanislava Kocku.

Potom sa už žiaci rozišli do tried, ktoré im na túto príležitosť pripravili a vyzdobili naši štvrtáci a siedmaci. Tu už každá trieda oslavovala vo svojom vlastnom kruhu a so svojimi triednymi učiteľkami.

Sme veľmi radi, že sa nám aj v tomto pandemickom čase podarilo zrealizovať pre našich maturantov stužkovú slávnosť, ktorá síce nebola taká, ako je zvykom, no napriek tomu veríme, že sa navždy zapíše do ich aj našich spomienok.