+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Pokračovatelia Novembra

Popis projektu:

Cieľom tohto projektu je zaktivizovať činnosť Žiackej školskej rady  aj v čase online vyučovania. Úlohou je určiť si priority a ciele nášho pôsobenia, ktoré chceme dosiahnuť.

Cieľ projektu:

Zlepšiť a spríjemniť žiakom život na škole, vymyslieť zaujímavé aktivity, zachytiť nedostatky na škole a následne ich začať riešiť a vylepšovať.

Trvanie projektu:  

Projekt trvá približne 10 mesiacov,  v novembri 2021 ŽŠR vypracuje záverečnú správu/ report, v ktorom zhrnie prácu ŽŠR počas projektu. V reporte budú zhrnuté aktivity, ktoré boli úspešné, a aj aktivity neúspešné alebo nie úplne vydarené. Zároveň v reporte predstaví príčiny eventuálnych nezdarov.   

Žiaci zúčastnení  na projekte:

Lukáš Kout- predseda ŽŠR

Sára Kaprálová- podpredsedníčka ŽŠR

Samuel Fiľo

Jakub Vavra

Veronika Kováčová

Jakub Barila

Jerguš Halčák

Noemi Semková

Barbara Demesová

Alexandra Chovancová

Terézia Hlatká

Kirsten Michvociková

Lara Alatawneh

Radoslava Širáková

Miriam Šebová