+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Výstava Ľudia v pohybe

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach Vás pozýva na výstavu Ľudia v pohybe. Expozíciou putovnej výstavy zapožičanej od Múzea SNP v Banskej Bystrici v období od 4.11.-14.12.2022 v priestoroch budovy školy prevedú všetkých záujemcov študenti EGJAKu.

Expozícia pozostáva z panelov, ktoré mapujú históriu migrácie obyvateľstva v uplynulom storočí na Slovensku, ale aj vo svete. Migrácia ako určitá froma pohybu sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Ide o základný a prirodzený fenomén ľudskej spoločnosti od jej počiatkov až po súčasnosť. Môže mať rôznu intenzitu, dôvody, ako aj priebeh. Najvýraznejšie migračné vlny prebiehali najmä v prvej polovici 20. storočia ako dôsledky vojnových či povojnových zmien, politických režimov atď.

Obsah výstavy je vhodný pre žiakov 8. a 9. ZŠ a pre žiakov stredných škôl. Výstava je bezplatná. Na prehliadku sa môžete objednať na telefónnom čísle 055/68 156 11 alebo emailom egjak@egjak.com.

Ste srdečne vítaní.