+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Oznámenie k prijímacím skúškam

5-ročné gymnázium

  1. termín: 2. mája 2023 (anglický jazyk, psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  2. termín: 11. mája 2023 (anglický jazyk, psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  • poplatok: 10 € je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno žiaka)
  • pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané prostredníctvom Edupage alebo poštou (podľa spôsobu podania prihlášky) najneskôr 5 dní pred prijímacími skúškami

8-ročné gymnázium

  1. termín: 2. mája 2023 (psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  2. termín: 11. mája 2023 (psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  • poplatok: 10 € je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno žiaka)
  • pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané prostredníctvom Edupage alebo poštou (podľa spôsobu podania prihlášky) najneskôr 5 dní pred prijímacími skúškami