+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Robotický krúžok s Americkým lektorom (iba v anglickom jazyku):

International Computer – Based Drawing Competition 2021:

Naši žiaci zo sekundy a tercie sa zúčastnili medzinárodnej súťaže International Computer – Based Drawing Competition 2021, ktorú organizovala Tarczy Lajos Általános Iskola z mesta Pápa v Maďarsku. Súťaže sa okrem našej školy zúčastnili aj ďalšie maďarské školy alebo aj škola Scoala Gimnaziala Emil Garleanu, z mesta Baraganu v Rumunsku. Súťažiaci vytvárali obrázky pomocou počítačového programu Skicár na tému : Príroda. Projekty našich žiakov do súťaže zaslal Mgr. Ľ. Rozner.Tretie miesto vo svojej vekovej kategórii obsadila Diana Lejková z tercie.Ďakujeme všetkým súťažiacim za krásne projekty a výbornú reprezentáciu našej školy.

Dištančné vzdelávanie:

Naši šikovní žiaci z prvého ročníka pracovali s rastrovou grafikou na online hodine informatiky:

Naše šikovné žiačky z kvinty vytvorili na hodine informatiky nádherné skvosty vektorovej grafiky .svg. Pokochajte sa ukážkami niekoľkých prác: