+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Informácie pre prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024

Milí rodičia,

prosíme Vás, oboznámte sa s informáciami o štúdiu na našej škole a s platbami:

Zároveň Vás pozývame na nulté rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. 6. 2023 o 16.00 v budove našej školy. Týmto Vás žiadame, aby ste so sebou priniesli vyplnené nasledujúce dokumenty:

  • osobné údaje na (.pdf)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)
  • zápisný lístok stravníka do školskej jedálne v prípade, že sa Vaše dieťa bude stravovať v školskej jedálni (.pdf)
  • zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte, ak bude Vaše dieťa v ňom ubytované (.pdf)

Ak sa nemôžete dostaviť na rodičovské združenie v danom termíne, prosíme Vás, aby ste uvedené dokumenty odovzdali do 23 .6. 2023 do 16.00 na sekretariáte školy.

Prihlášku na kemp pre budúcich prvákov a pre budúcich prímanov je možné odovzdať na sekretariáte školy (aj so zaplatením zálohy) do 30. 6. 2023.