+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
8.12.2021 – Ekonomická olympiáda
Nezaradené

Druhý decembrový týždeň sa žiaci a žiačky našej školy zapojili do Ekonomickej olympiády – celoštátnej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov. V školskom kole, ktoré prebiehalo v online priestore si overili svoje schopnosti, znalosti a všeobecný prehľad v tomto odbore. Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS, v spolupráci s partnerskými univerzitami a inštitúciami. Ekonomická olympiáda je postupovou súťažou – po úspešnom absolvovaní školského kola môžu študenti postúpiť do krajského a následne celoštátneho kola.

Všetkým zúčastneným prajem veľa úspechov!                                                                                                               Mgr. Jana Šrenkelová