+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Aj na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského v Košiciach, ako aj na ďalších evanjelických gymnáziách zriadených VD ECAV na Slovensku, sa konajú tento i budúci týždeň prijímacie skúšky. Uchádzačom prajeme veľa múdrosti a sily od nebeského Učiteľa.