+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V dňoch 3.3.- 5.3.2021 sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie kresťanských škôl ACSI 2021 (International Educational Leadership Conference ACSI 2021) online formou. Na konferencii sa zúčastnilo 270 zástupcov kresťanských škôl zo 46 krajín sveta. Hlavnou témou bolo „Strategické plánovanie rozvoja školy.“ Prezentácie kľúčových rečníkov a skupinové diskusie v anglickom jazyku boli veľmi zaujímavé. Mali sme príležitosť podeliť sa so skúsenosťami z výmenného pobytu našich žiakov v Holandsku a Nemecku a stretnúť sa online aj s predstaviteľmi našich partnerských škôl. Mgr. S. Mrázová a PaedDr. Soós prezentovali našu školu v anglickom jazyku, úspechy našich žiakov a aktivity, ktoré na našej škole pravidelne realizujeme. Ďakujeme za požehnaný čas 🙂