+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
5.-6.10.2023 Fyzikálno-geografická exkurzia
Nezaradené

V októbri sa 50 študentov z tried 4. A, B, C, 3. A, septimy a sexty zúčastnilo na fyzikálno-geografickej exkurzii.

Počas prvého dňa navštívili Energoland v Atómovej elektrárni v Mochovciach, kde mali odborný výklad o danej elektrárni v spojení s interaktívnymi ukážkami a 3D kinom. Následne sa presunuli do vodnej elektrárne Gabčíkovo, kde navštívili čerstvo vynovené infocentrum. V rámci toho videli film o vodnom diele, mali prednášku spojenú s diskusiou, počas ktorej sprievodca veľmi ochotne odpovedal na množstvo otázok, previedol ich samotnou elektrárňou, poukázal na turbíny v podzemí a napokon mohli vidieť aj prechod lode plavebnou komorou.

Počas druhého dňa navštívili kaštieľ Anton, ktorého priestormi ich sprevádzal pútavý výklad. Presunuli sa do Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, v ktorom mali prehliadku bane s odbornou prednáškou. A po prechádzke centrom Banskej Bystrice už smerovali domov.