+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
4.4.2024 – Celoslovenské kolo biblickej olympiády
Nezaradené

Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši bola hostiteľom celoslovenského kola biblickej olympiády. Sedemdesiat usilovných a úspešných žiakov z rôznych škôl Slovenska sa od 9.00 hod. zhromažďovalo k biblickému zápoleniu. Našu školu v troch rôznych kategóriách reprezentovali Darina Pappová z prímy, Adrián Falat z kvarty a Samuel Babják z oktávy. Všetci sa dostali na listinu úspešných riešiteľov. Osobitne dobre si počínal Samuel Babják, ktorý svoju poslednú možnosť súťažiť v tejto olympiáde spečatil striebrom. Darinku a Adriána povzbudzujeme, aby pokračovali v začatom úspešnom diele a nezabudli sa prihlásiť aj ďalší rok.

Po napísaní testu si účastníci mali možnosť pozrieť múzeum J. M. Hodžu a spolku Tatrín a tiež evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši. Stretanie národnej a náboženskej histórie v priestore, nielen na stránkach učebníc a v slovách našich nadšených slovenčinárok, dopomáha vytvárať plastickejšiu a trvalejšiu stopu v mysliach študentov.

Na fotografiách môžete vidieť našich reprezentantov s hlavnou organizátorkou, Mgr. Danielou Veselou zo školského výboru ECAV, pohľad na sálu plnú súťažiacich, záber z otvorenia programu a návštevy múzea. Samuel Babják je odfotený pod skeptickým Hodžovým citátom o Slovákoch. Je to zámerné. Ak by Hodža bol vedel, že raz budú po jeho fare chodiť slovenskí žiaci, ktorí túžia súťažiť v biblických vedomostiach a dosahujú pozoruhodné výsledky, jeho duši by sa iste uľavilo.