+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 17. výročie vstupu Slovenska do EU. V európskych štruktúrach má nezastupiteľné miesto Európsky parlament, v ktorom už od roku 2004 zastupuje záujmy Slovenska europoslankyňa Monika Beňová. Práve s ňou sa 17.5.2021 žiaci 4. ročníka a septimy v rámci predmetu spoločenskovedný seminár zúčastnili online diskusie, v ktorej zaznelo mnoho zaujímavých informáciií o procese prijímania právnych predpisov EU, o činnosti jednotlivých výborov či o spôsobe rokovania v súčasnej pandemickej situácii. Žiaci mali možnosť dávať pani europoslankyni otázky, na ktoré veľmi fundovane odpovedala. Pani Beňová ocenila záujem žiakov o témy rezonujúce v európskom priestore a pochválila ich za veľmi zaujímavé a inšpirujúce otázky.