+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 30.6.2021 boli našim žiakom odovzdané knižné odmeny, diplomy, pochvaly od triednych učiteľov a pochvaly od riaditeľa školy za úspešné umiestnenia v školských súťažiach a v predmetových olympiádach, výbornú dochádzku a prospech. Žiaci, ktorí boli ocenení knižnými odmenami, sa každoročne po odovzdaní ocenení a vysvedčení v posledný deň školského roka spoločne fotografujú. Žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaží a olympiád, ale aj ostatných školských akcií veľmi pekne ďakujeme.

Sme vďační Pánu Bohu za všetkých žiakov našej školy, ktorí nám svojimi úspechmi robia veľkú radosť a motivujú nás v našej ďalšej práci.