+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
3.3.-10.3.2024 – Erasmus+ – Študentská mobilita do Göteborgu
Nezaradené

V týždni od 3.3.2024 – 10.3.2024 sme sa (Veronika Baník, Sofia Šprinc, Tamara Čopová, Áron Panyko a Samuel Chihada) zúčastnili študentskej mobility programu Erasmus+ vo švédskom meste Göteborg. Je ťažké zhrnúť túto skúsenosť do pár viet a ukázať krásy miest v niekoľkých fotkách – tak aspoň pár dojmov od niektorých z nás.

„Erasmus vo Švédsku bol pre nás všetkých obohacujúcim zážitkom. Naučili sme sa veľa nových vecí, nielen po odbornej a oficiálnej stránke, ale aj niečo o kultúre a každodennom živote v krajine. Myslím si, že priamy kontakt so študentmi nám ukázal aj také skutočnosti, ktoré by sme sa v žiadnom bedekri nedočítali.“ – Tamara Čopová

„Tento pobyt nás obohatil o veľmi cenné poznatky o fungovaní školy, vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi aj organizácii mimoškolských aktivít. Som veľmi rád, že som mohol tráviť čas s tamojšími rovesníkmi na vyučovacích hodinách, tak isto ako mimo nich. Počas týždňa sme taktiež mali príležitosť spoznať lepšie rozmanitosť švédskej kultúry.“ – Áron Panyko

Týmto ďakujeme učiteľkám, ktoré stoja za organizáciou projektu Erasmus+, p. uč. Mgr. Adriane Sabovikovej PhD. a Ing. Lucii Michalekovej, PhD., ktoré pretavili myšlienky p. riaditeľa do úspešného projektu. Taktiež p. uč. Mgr. Polákovej za prípravu a sprevádzanie nás počas pobytu vo Švédsku. Prajeme veľa síl do podobných skvelých projektov.