+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
27.5.2024 – Odhalenie mozaiky
Nezaradené

V tomto roku naša škola oslavuje 30. výročie svojho založenia. Na pamiatku tejto udalosti vytvorila naša pani učiteľka Alenka Csajková krásnu mozaiku na stene vo vestibule školy. Otvorenie maturitných skúšok dňa 27.5. 2024 malo výnimočný charakter aj vďaka tomu, že sa začalo slávnostným odhalením tejto mozaiky, pri ktorom aj časť spevokolu Chorus Comenianus zaspievala pieseň z vlastnej tvorby našej žiačky Barborky Vysokej. Vytvorenie celostenovej mozaiky bolo náročné fyzicky a tiež časovo. Zrealizovať sa ju podarilo aj vďaka spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, ktorá nám prispela krásnymi farebnými kachličkami. No a po odhalení mozaiky sa začali ústne maturitné skúšky, ktoré trvali štyri dni a prebiehali vo veľmi príjemnej atmosfére. Naši žiaci zvládli skúšku dospelosti mimoriadne úspešne a my sa spolu s nimi tešíme z ich výsledkov.