+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Počas dvoch online hodín dejepisu sa žiaci Septimy a IV.A zúčastnili rekonštrukcie historickej udalosti Parížskej mierovej konferencie. Na tejto konferencii reprezentovali záujmy a postoje historických mocností akými boli Francúzsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Taliansko, USA, Nemecko, či rozpadajúce sa Rakúsko-Uhorsko. Konferencii predchádzala príprava v národných 4-členných tímoch. Na konferencii žiaci ako reprezentanti týchto krajín riešili otázky typu: kto bol zodpovedný za rozpútanie 1.svetovej vojny, alebo ako predísť podobnému konfliktu v budúcnosti. Žiaci celý čas diskutovali o náročných historických témach v anglickom jazyku. Túto úlohu obhájiť národne záujmy cez online pripojenie zvládli mimoriadne úspešne, čím dokázali nielen výnimočné jazykové, ale aj intelektuálne schopnosti.