+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
25.1.2024 – Súťaž o najkrajšiu triednu vianočnú výzdobu
Nezaradené

Školský parlament vyhlásil v decembri súťaž o najkrajšiu triednu vianočnú výzdobu. Rozhodovanie o najkrajšej výzdobe bolo náročné. Napokon sa na 3. mieste umiestnili triedy príma a kvinta, na 2. mieste 1. B a tercia a 1. miesto získali triedy kvarta a sekunda. Žiaci tried na 1. mieste boli odmenení chutnou pizzou. Okrem toho 1. B, sekunda, tercia a kvarta vyhrali od vedenia školy korčuľovanie v Aréne sršňov počas vyučovania. Triedy strávili príjemný čas a zašportovali si.