+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
September 2021

Naša škola, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, pripravila dňa 23. 9. 2021 pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v duchu témy Dedičstvo pre všetkých, prezentáciu príbehov košického evanjelického cintorína. Najslávnejší tu pochovaný je major Andrej Gálik, dušou evanjelik a svetoobčan s dobrodružným životným príbehom.

Dobrovoľnícke podujatie sme zorganizovali pri príležitosti DEKD 2021 (Dní európskeho kultúrneho dedičstva) a jeho cieľom je znovuobjavenie a sprítomnenie príbehov, ktoré sa spájajú s košickým evanjelickým cintorínom.

Košický evanjelický cintorín má viac ako tristo rokov, vďaka čomu je najdlhšie zachovaným predmestským cintorínom. Množstvo pomníkov rôznych pozoruhodných osobností mu dodáva unikátny genius loci, čím si zaslúži zachovanie pre ďalšie generácie.

Okrem Andreja Gálika je tu pochovaných mnoho ďalších evanjelických osobností zo slovenskej, maďarskej, nemeckej a americkej histórie. Ich pozostatky, ktoré tu dodnes ležia, historicky aj spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA a iných národov. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäti“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.

Prvá časť podujatia (8:30 – 10:30) bude praktická. Žiaci evanjelického gymnázia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pomôžu pri čistení a úprave košického evanjelického cintorína. Po praktickej dobrovoľníckej pomoci bude nasledovať popularizačná prednáška vo forme edukatívnej potulky, ktorou bude sprevádzať evanjelický farár z CZ ECAV Opiná, Radoslav Grega (10:30 – 11:15). Následne v krátkych vstupoch žiaci evanjelického gymnázia predstavia najdôležitejšie epizódy z jedinečného životného príbehu majora Andreja Gálika. Na záver sa naskytne jedinečná príležitosť stretnúť sa so „živou historickou postavou“ v uniforme vojaka Únie, ktorú sprítomní Slavomír Geffert a zároveň poodhalí realitu vojenského života, ktorú major Gálik zažil.

Na príprave podujatia sa podieľajú Krajský pamiatkový úrad Košice (Juraj Gembický a Gabriel Szeghy), Správa mestskej zelene v Košiciach, Tomáš Ondrejšík za Knižnicu J. Bocatia, Slavomir Geffert (spolok S.A.M.O.V.) a mesto Košice.

Martin Ilavský (riaditeľ EGJAK Košice)