+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
19.2.2024 – Vedecké dielne Onkológia
Nezaradené

Vedecké dielne – Onkológia sú projektom Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácie Výskum Rakoviny. Naša škola sa opäť zapojila do projektu, v rámci ktorého sa dňa 19. februára konala prednáška s diskusiou na tému s názvom Rakovina.

Pozornosť našich študentov sme chceli upriamiť na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti, nezdravému jedlu cez preventívne prehliadky až po zvládanie stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Ďalším cieľom prednášky bolo osloviť nadaných študentov k následnému pokračovaniu štúdia na lekárskych alebo prírodovedeckých fakultách univerzít v odbore onkológia a genetika.