+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
18.4.2024 – Deň narcisov
Nezaradené

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

Tohtoročný Deň narcisov bol venovaný práve ľuďom s rakovinou. Naši žiaci aj učitelia školy sa zapojili do finančnej zbierky a kúpili si žltý narcis ako symbol jari a nádeje. Kúpou narcisu sme prispeli všetkým, ktorí to najviac potrebujú, nielen onkologickí pacienti, ale aj ich rodiny. Ďakujeme našim dobrovoľníkom zo septimy M. Kozákovej, S. Želinskej, L. Hrudálovej , M. Turisovej, T. Koránovej, M. Grékovej za ochotu pri organizovaní finančnej zbierky v škole aj v uliciach mesta Košice. Naše žiačky vyzbierali sumu 618,10 eur.

Veľká vďaka patrí žiakom aj učiteľom za finančný príspevok. Nikomu z nás nie je osud ľudí s rakovinou ľahostajný.