+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V piatok sa počas troch vyučovacích hodín uskutočnil zážitkový vzdelávací workshop na tému Rozhodovanie pre triedu kvarta, ktorú organizovalo občianske združenie Post Bellum prostredníctvom aplikácie Zoom. Workshop priblížil našim žiakom spoločenskú atmosféru v období pred 2. svetovou vojnou v ČSR. V prvej časti sa žiaci stali predstaviteľmi parlamentu medzivojnového obdobia v 30-tych rokoch 20. storočia v Československu, oboznámili sa s historickými udalosťami, pri ktorých stáli pred zásadnými životnými rozhodnutiami. V druhej časti workshopu žiaci prežívali príbeh židovského dievčaťa.

Cieľom workshopu bolo v dobových reáliách poukázať na princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, vzostup antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti a predstaviť fenomén nútenej migrácie, utečenectva z pohľadu spoločnosti i jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami.

Naši žiaci sa so záujmom zapájali do aktivít a zážitkovou formou sa veľa naučili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *