+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
17.5.2022 –  Career & Club Week
Nezaradené

V rámci tradičného podujatia EGJAK na CAREER AND CLUB WEEK na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach pre študentov KAaA vystúpila aj naša učiteľka Mgr. Katarína Rybárová s veľmi zaujímavou prednáškou Prečo sa stať učiteľmi?, v ktorej budúcim učiteľom predstavila pozitíva ale aj možné negatíva učiteľského povolania podložené niekoľkoročnými skúsenosťami s vyučovaním na EGJAKu.