+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo OK Geografickej olympiády, na ktorom nás v dvoch kategóriách úspešne reprezentovali žiaci O. Lejková a S. Sušková (P), S. Huba (S), D. Lejková (T) a E. Kralovanská (Ka). Samuel Huba (S) v kategórii F obsadil 1. miesto a postupuje na KK Geografickej olympiády.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.