+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
13.-16.11.2023 – Euroscola – pracovný deň v Európskom parlamente
Nezaradené

Víťazné umiestnenie v projekte Euroscola umožnilo našim žiakom absolvovať pracovný deň v sídle Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Nahliadli do pracovných povinností europoslancov a vyskúšali si rozpravu o dôležitých témach priamo v pléne, tzv. hemicycle. V Bruseli cez sprievodné slovo lektorky EP pani Aleny Čarnej mali žiaci príležitosť nahliadnuť do zákulisia vyjednávaní a rokovaní jednotlivých politických skupín. Hodnotný obsah, nielen o EÚ, sa žiaci dozvedeli v návštevníckom centre EP v Parlamentáriu a následne pri prehliadke mesta. Veríme, že táto priama skúsenosť bude pre žiakov prínosom nielen pre ďalšie štúdium, ale aj ich budúce pracovné smerovanie.