+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
11.2023 – Školenia pre členov školských parlamentov
Nezaradené

Regionálne centrum mládeže v Košiciach organizovalo niekoľko pobytových školení v Kysaku pre členov školských parlamentov. Z nášho školského parlamentu sa na týchto školeniach zúčastnili David Polan, Patrik Beck, Petra Kukuruďová a Charlota Uhrinová /predsedníčka ŠP/. Bol to užitočne strávený čas venovaný vzdelávaniu, osobnému rastu a interakcii s cieľom rozvoja komunikačných zručností, zdieľaniu dobrej praxe a plánu dlhodobého rozvoja školského parlamentu. Veríme, že všetky nadobudnuté skúsenosti budú zrealizované v zaujímavých aktivitách nášho školského parlamentu.