+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Začína sa Mesiac frankofónie 2021, ktorý je tento rok venovaný ženám. Prostredníctvom série portrétov žien budete môcť spoznať výnimočné ženské osobnosti z rôznych krajín – ich životné dráhy a úspechy. Môžete si vybrať z pestrého online programu diskusií, prednášok, filmov, výstav, ktoré organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku.

https://institutfrancais.sk/mesiac-frankofonie-2021/