+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
10.2023 – Street Law/Právo na každý deň
Nezaradené

Realizácia vzdelávacieho program STREET LAW/Právo na každý deň je v plnom prúde. Naši žiaci pod odborným vedením študentov práva z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach nadobúdajú právne zručnosti a vedomosti interaktívnymi metódami. Mgr. Danica Füzesiová a Mgr. Jana Šrenkelová sa ako koordinátorky programu tešia veľkému záujmu zo strany žiakov a sú presvedčené, že nadobudnuté informácie žiaci využijú v každodennom živote.