+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
09.2023 – Príbehy evanjelického cintorína I.
Nezaradené

Tohtoročné podujatie pod názvom Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach je zamerané prvýkrát na botaniku, ekológiu a prírodné hodnoty na cintoríne v kontexte pôsobenia evanjelických učiteľov a ich učebníc, herbárov a odkazov. V rámci prípravy na podujatie sa naši študenti zúčastnili na prezentácii na oddelení historických fondov a regionálnej literatúry Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Pripravené boli pre nás významné diela z hľadiska histórie botaniky, ako napr. originál Mattioliho herbára z roku 1590 vydaný v Benátkach alebo Cypriánov herbár z 18. storočia, považovaný za najstarší zachovaný herbár na Slovensku. Študentov zaujal tiež životný príbeh Juraja Fándlyho, autora známeho Bylinkára z druhej polovice 19. storočia. Študenti pátrali po zdrojoch informácií o významných evanjelických učiteľoch ako Ján Bocatius. Na záver sme mali možnosť stráviť čas v expozícii Vizsolyskej Biblie.