+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Kvalitné jazykové vzdelanie

 • matematika, biológia, geografia, dejepis a náboženstvo v anglickom jazyku, Inštitúcie a reálie anglofónnych krajín, Britská a americká literatúra,
 • vyučovacie hodiny a krúžky s lektormi z USA,
 • možnosť absolvovať rok štúdia v zahraničí,
 • možnosť konať maturitnú skúšku  z anglického jazyka (úroveň C1) ako náhradu štátnej jazykovej skúšky,
 • ďalší cudzí jazyk : francúzsky, nemecký, ruský.

Vybavenie učební, interiér, atmosféra školy

 • 4 jazykové učebne a 2 učebne informatiky,
 • sedem interaktívnych tabúľ,digitálne projektory vo všetkých triedach,
 • vlastná slovenská a cudzojazyčná knižnica,
 • neobmedzený prístup na internet cez Wi-fi v celej škole,
 • multifunkčné ihrisko,
 • atmosféra založená na vzájomnom pochopení žiakov a učiteľov,
 • príjemné prostredie v zrekonštruovaných priestoroch budovy školy a v jej areáli.

Mimoškolské aktivity

 • poznávací výlet pre prvákov,
 • Robotický krúžok a The EGJAK Band pod vedením amerických lektorov, Krúžok Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, turistický krúžok, krúžok prvej pomoci, krúžok divadelného diváka, športové krúžky,
 • dve partnerské školy v Holandsku a jedna partnerská škola v Nemecku,
 • exkurzie po Slovensku (Kremnica, Sereď, Bratislava, Mochovce) a v zahraničí (CERN),
 • exkurzie do celej Európy (Škótsko, Berlín, Paríž, Budapešť, Krakow, Osvienčim),
 • úspešný spevácky zbor Chorus Comenianus,
 • rôzne akcie pre žiakov ako napr. prednášky, projekty, koncerty, workshopy,
 • stretnutia a besedy so študentmi, ale aj významnými osobnosťami zo Slovenska i zo zahraničia.

Široké uplatnenie po skončení školy

 • 22 hodín voliteľných predmetov týždenne v 4. a v 5. ročníku ti zaistí prípravu na tie odbory, ktorým sa chceš venovať,
 • vysoké percento uplatnenia našich žiakov na rôznych školách v zahraničí,
 • takmer 100 % úspešnosť prijatia na vysoké školy.