+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Víťazné návrhy <br>EGJAK-merch

Každý kreatívny človek s nápadom mohol prispieť svojim návrhom do súťaže o EGJAK merch. Zo všetkých návrhov, ktoré Žiacka školská rada dostala, vybrala výberová komisia 7 návrhov, za ktoré ste mohli v januári hlasovať. Do hlasovania sa zapojilo spolu 247 učiteľov a žiakov. Z toho jeden hlas nie je platný. Trojicu víťazných návrhov tvoria:

1. miesto – návrh č. 2 – 146 hlasov

2. miesto – návrh č. 7 – 136 hlasov

3. miesto – návrh č. 6 – 115 hlasov

Autorom víťazných návrhov gratulujeme. Ceny budú víťazom odovzdané v najbližšom období.