+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Triedne aktívy <br>ZRPŠ

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa budú konať prezenčne vo štvrtok 21. 4. 2022 o 16.30 hod. v učebniach jednotlivých tried. Žiadame tiež o potvrdenie Písomného vyhlásenia NÁVŠTEVNÍKA o bezpríznakovosti, ktoré nájdete na Edupage v časti Žiadosti a vyhlásenia. Prípadne vyplnené tlačivo doneste so sebou (stiahni) a odovzdajte na vrátnici alebo ho budete môcť vyplniť pri vstupe na vrátnici školy.

Stretnutie triednych dôverníkov bude tiež 21. 4. 2022 už o 15.45.

Mgr. Martin Ilavský

riaditeľ školy