+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Študentská firma

STAŇ SA SÚČASŤOU ŠTUDENTSKEJ FIRMY!

Aplikovaná ekonómia je vzdelávacím programom, ktorý používa moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom tzv. „learning-by-doing“. Pozostáva z troch základných pilierov:

  • študentská firma
  • teória
  • konzultant.

Vytvorme spoločne firmu, staňme sa reálnymi podnikateľmi, ktorí dokážu nielen zarábať peniaze, ale aj vytvoriť pracovné miesta a súčasne byť nápomocní pri riešení spoločenských alebo environmentálnych problémov.

Ak ťa program oslovil a chceš získať neoceniteľné skúsenosti zo sveta podnikania, neváhaj!

Do programu sa môžeš zapísať do 31. 3. 2022, a to u Mgr. Márie Lakatošovej a Mgr. Jany Šrenkelovej.