+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 25. 4. 2023. Triedne aktívy sa budú konať v učebniach jednotlivých tried so začiatkom o 16.30 hod.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 15.45 v kancelárii riaditeľa školy.

Mgr. Martin Ilavský
riaditeľ školy