+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Prevencia konfliktov na EGJAKu sa zlepšila aj vďaka projektu Erasmus+

Ako duchovný správca školy som mal možnosť zúčastniť sa kurzu v rámci projektu Erasmus+ s názvom Správa konfliktov, emočná inteligencia a prevencia šikanovania, ktorý sa uskutočnil vo Florencii. Prednášky pozostávali z viacerých blokov a veľkým prínosom bolo mnoho aktivít, pracovných úloh a vzájomného zdieľania a skúseností všetkých účastníkov, pedagógov z viacerých krajín Európy, čo bolo obohacujúce a inšpirujúce. Ale tým hlavným dôvodom, prečo bol celý kurz na vysokej úrovni a s veľkou výpovednou aj obsahovou hodnotou, bola osoba prednášateľky Susan Gagliano.

Aby som ale získané poznatky, skúsenosti a zážitky zúročil a to, čo som sa naučil, mohol zdieľať ďalším, tak v rámci biblického vzdelávania na našom Evanjelickom Gymnáziu J. A. Komenského som počas niekoľkých prednášok pre našich pedagogických zamestnancov implementoval niekoľko podstatných tém a výstupov z kurzu.

Vychádzajúc zo samotného názvu a zamerania kurzu sme zhodnotili našu klímu školy a premýšľali, ako vieme pripraviť „vhodnú pôdu“ na zmenu klímy, bezpečné prostredie pre

  • študentov, ktorí vychádzajú z rôznych rodinných zázemí, kde sa stretávajú s odmietnutím, nedostatkom lásky a sú emocionálne labilní.
  • študentov, ktorí si nesú zo základných škôl skúsenosti fyzickej, psychickej ale aj kybernetickej šikany.

Ďalšia téma, ktorej som sa v rámci mojej práce duchovného správcu školy venoval, bola Konflikt ako prekážka alebo príležitosť. Tu som sa mohol podeliť s viacerými skúsenosťami mojich spolužiakov z kurzu a ich prístupom ku konfliktom a riešeniam, ktoré vyplynuli z danej situácie. Bolo to obohacujúce a inšpirujúce počuť, ako rôzne, duchaplne a originálne sa dajú zvládať náročné situácie, ktoré prežívajú študenti.

Poslednou témou, s ktorou som sa v niekoľkých myšlienkach a praktických cvičeniach v rámci biblického vzdelávania podelil s kolegami, bola Ako rozoznať šikanovanie od konfliktu, aké sú rozdiely a ako k nim jednotlivo pristupovať.

Som veľmi vďačný za možnosť byť účastníkom tohto kurzu, ktorý ma posunul vedomostne, skúsenostne a v neposlednom rade aj jazykovo.

Stanislav Kocka