+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Olympiáda <br>kritického myslenia

Dnes (15. 12. 2021) si naše žiačky a žiaci preveria svoje schopnosti overovania a vyhľadávania informácií, interpretácie štatistík, kritického uvažovania a argumentácie, v online školskom kole Olympiády kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. Súťaži sa v dvoch kategóriách:

1. kategória: 1. a 2. ročník SŠ/ päťročných gymnázií a kvinty a sexty osemročných gymnázií.

2. kategória. 4. a 5. ročník päťročných gymnázií, septimy a oktávy osemročných gymnázií.

Všetkým zúčastneným želáme veľa úspechov!

Mgr. Mária Lakatošová