+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Mikuláš <br>a “Koľko lásky …”
Mikuláš zavítal aj na EGJAK! Nechodil sám. V spolupráci s anjelom a čertom si preveril znalosti našich žiakov, pozval ich do tanca a všetci boli potom odmenení sladkým prekvapením.
V dnešný mikulášsky deň sme zároveň ukončili charitatívnu zbierku s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, z ktorej vyzbierané balíčky a krabice poputujú k babičkám a deduškom do Domu pokojnej staroby, Arcidiecézna charita na Južnej triede v Košiciach a do Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Všetci, ktorí sa zapojili sa tak stali tiež Mikulášmi a spája ich hrejivý pocit s vedomím, že niekomu urobia veľkú radosť. Tešíme sa, že sa nám podarilo vyzbierať 54 krabíc a 17 balíčkov plných lásky. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli.