+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Dištančné <br>vyučovanie
Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodol, že od 31. 1. 2022 – 3. 2. 2022 bude prerušené prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach Evanjelického gymnázia J. A. Komenského. V tomto období bude prebiehať dištančné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín. V piatok 4. 2. 2022 sú polročné prázdniny.
Prezenčné vyučovanie bude obnovené v pondelok 7.2.2022.
Mgr. Martin Ilavský
riaditeľ školy