+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Svetový Deň Zeme

Každý rok si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. V roku 1970 vedci v USA, hlavne ekológovia, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu chrániť Zem so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v Stanforde, USA. Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Svetového dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum Earth Day Network so sídlom v Seatle, USA.

Naši žiaci si na tento deň pripravujú zaujímavé prezentácie a aktivity v triedach. Verím, že tento deň bude pre nás prínosom nových informácií.

Rozpis:

  1. vyučovacia hodina: Ka
  2. vyučovacia hodina: P, I.A, II.C, III.B
  3. vyučovacia hodina: S, T, II.A
  4. vyučovacia hodina: III.A
  5. vyučovacia hodina: II.B